Kişisel Verilerin Korunması

VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla SAĞLAM BİLİŞİM GAYRİMENKÜL VE FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin tesisi ve bu kişilerle olan ilişki ve operasyonların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve hizmetlerin sürekliliği ile memnuniyetin sağlanması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ürün ve/veya hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi, takibi ve/veya tamamlanmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası ile müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi amaçlarıyla, güvenli sistem entegrasyonları ve benzeri kanallarla benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleriyle) kapsamında toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi sicilinin temiz olması, kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunan bir birey için büyük bir avantajdır. Ancak, bazı sebeplerden ötürü kredi sicilini bozuk olan birçok kişi de bulunmaktadır. Peki, sicili bozuk bir bireyin kredi alması mümkün müdür? Bu makalede sicili bozuk olan kişilere kredi verilip verilmediğini ve bu konudaki seçenekleri derinlemesine inceleyeceğiz.

Kredi sicili, bir bireyin bankalarla olan mali ilişkilerini, ödeme alışkanlıklarını ve geçmiş kredi deneyimlerini gösteren bir kayıttır. Bu kayıtta, kişinin önceki kredilerini zamanında ödeyip ödeyemediği, varsa gecikmeleri, kredi kartı borçları ve diğer bankacılık işlemleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Bir bireyin sicilinin bozuk olması, bankalar için potansiyel bir risk oluşturur. Sicili bozuk olan bir kişinin önceki ödemelerde sıkıntı yaşadığı veya ödemeleri aksattığı görülmektedir. Bu da, bankaların ilgili kişiye kredi verirken daha tedbirli olmalarına sebep olmaktadır.

Sicili bozuk olan kişilere kredi veren bazı özel finans kuruluşları ve bankalar bulunmaktadır. Ancak bu kurumlar, genellikle yüksek faiz oranları ve ekstra masraflarla kredi sunabilmektedir. Böyle bir krediyi kabul etmeyi düşünüyorsanız, detayları dikkatlice incelemeniz ve ekstra maliyetlere hazır olmanız gerekmektedir.

Sicil temizleme süreci, borçlarınızın tamamını ödemek ve belirli bir süre geçmesini beklemekten geçer. Firmamız bu süreçte size nasıl daha hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebileceğiniz konusunda danışmanlık yapar.

Kredi sicili, bir bireyin ödeme alışkanlıkları ve bankalarla olan mali ilişkilerini gösterir. Sicili bozuk bir kişi, geçmişte ödemelerini düzenli yapmadığı için bankalar tarafından riskli olarak görülür. Bu nedenle kredi başvuruları genellikle olumsuz sonuçlanır.

Danışmanlık firmamız, sicili bozuk olan müşterilere uygun kredi seçenekleri bulma, sicil düzenlemesi ve finansal planlama konularında yardımcı olmaktadır.

Sicili bozuk olanlar için özel finans kuruluşları, bazı bankalar ve alternatif kredi seçenekleri bulunmaktadır. Müşterinin finansal durumuna ve ihtiyaçlarına göre en uygun seçeneği birlikte değerlendiriyoruz.

Evet, sunduğumuz danışmanlık hizmetleri için belirli bir ücretlendirme sistemimiz bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kredi başvurusu yapmadan önce gelir durumunuzu, borçlarınızı ve ödeme kapasitenizi gözden geçirmeniz önemlidir. Danışmanlarımız, başvurunuzun olumlu sonuçlanması için size en uygun stratejiyi sunar.

Kredi puanınızı yükseltmek için öncelikle mevcut borçlarınızı zamanında ödemeli, yeni borç almamalı ve finansal disiplin kurmalısınız. Firmamız, bu süreçte size adım adım rehberlik eder.

Kişisel Finans Danışmanlığınızı Bugün Alın!

Bireysel finansal ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi anlamak için uzman ekibimizle kişisel danışmanlık hizmetimizden yararlanın. Size özel çözümlerle yanınızdayız.

İletişim

Telefon

05422129589 - 0212 934 30 01

Adres

Konum Ve Adres Bilgilerimiz Merkez Mahallesi Hasat Sokak No: 52/ 1 Kamara Apartmanı Şişli / İstanbul

Çalışma Saatleri

HAFTA İÇİ 10:00-18:00